Privacy Statement

Woonboulevard Barendrecht zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening van Woonboulevard Barendrecht noodzakelijk is.

Om het gedrag van bezoekers aan onze website anoniem in kaart te brengen, maken wij gebruik van Google Analytics. Deze gegevens zijn niet persoonlijk traceerbaar of identificeerbaar.

Woonboulevard Barendrecht, 31 maart 2017