Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de Woonboulevard Barendrecht. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De Woonboulevard Barendrecht sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door de Woonboulevard Barendrecht worden gewijzigd.

Hoewel de eigenaar alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de eigenaar niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de eigenaar, welke geen eigendom zijn van de Woonboulevard Barendrecht, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de Woonboulevard Barendrecht. Hoewel de eigenaar uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de eigenaar worden onderhouden wordt afgewezen.

De Woonboulevard Barendrecht sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Woonboulevard Barendrecht, 31 maart 2017